(Wpis z 12.01.11) Dziś w ramach projektu 100słów coś z trochę innej beczki, a mianowicie generator definicji RPG na każdą okazę:

RPG jest
1. grą
2. zabawą
3. aktywnością
4. sztuką
5. zwerbalizowaną dekonstrukcją
6. aberacją
1. towarzyską
2. narracyjną
3. Skodyfikowaną regułami
4. opartą na komunikacji
5. Bez komputera 6. nie dla każdego
, w której to gracze
1. odgrywają postacie
2. wczuwają się w role
3. realizują przypisane im funkcje
4. chodzą po lochach
5. wypełniają archetypiczne toposy.
6. współtworzą historię
. Natomiast funkcja Mistrza Gry
1. Jest dystrybuowana pomiędzy uczestników
2. jest wspierana złotą zasadą
3. polega na kreowaniu świata przedstawionego
4. to sterowanie potworami
5 Jest bardzo odpowiedzialna
6. Wykracza poza odgrywanie
. Aczkolwiek niekoniecznie.