(Wpis archiwalny z 05.11.11) Dziś w ramach projektu 100słów minigenerator kultów i kultystów, którymi jak wiadomo okazują się wszyscy napotykani NPCe. Tym razem…

… było już za późno na jakikolwiek ratunek, gdy bohaterowie powzięli porażającą wiedzę, że napotkany bohater niezależny to w istocie:
1. akolita
2. kapłan
3. werbownik
4. nowicjusz
5-6:
– 1. skarbnik
– 2. kronikarz
– 3. wielki mistrz
– 4. szpieg
– 5. kurier
– 6. ktoś, kto ma/miał za zadanie infiltrację
1. Kościoła
2. Kręgu
3. Stowarzyszenia
4. Zgromadzenia
5. Wspólnoty
6. Zakonu
1. Strażników
2. Braci
3. Rycerzy
4. Uczniów
5. Dzieci
6. Spadkobierców
1. Czarnego
2. Krwawego
3. Nefrytowego
4. Prawdziwego
5. Zaginionego
6. Niewidzialnego
1. Boga
2. Kielicha
3. Słońca
4. Znaku
5. Proroka
6. Porządku