Na organizowany przeze mnie chybakonkurs CHWTG! otrzymałem cztery zgłoszenia. Dziękuję autorom, którzy się na to zdecydowali.

Niedługo wszystkie projekty zostaną umieszczone na stronie, a ja pokuszę się o parę zdań komentarza zarówno odnośnie poszczególnych projektów jak i bardziej ogólnie.
Nadesłane projekty (w kolejności alfabetycznej i moimi opisami):
Oneiros: Karty Wyobraźni – by Przemysław „Thronaar” Wasilewski – oparta na kartach gra narracyjna, skupiająca się na misjach wykonywanych w snach przez specjalistów.
Simulacrum – by dzemeuksis – framework uniwersalnej mechaniki wykorzystującej różnorodne kości, łatwej do rozbudowywania za pomocą gotowych modułów lub ad hoc.
Utopia – by bohomaz – narracyjna mechanika wykorzytująca pule różnorodnych kości, skupiająca się na tworzeniu opowieści i kontrolowaniu jej przebiegu w pretekstowych, dookreślanych w czasie gry settingach.
We Mgle – by Krzysztof Bender – inspirowana celtyckimi mitami gra fabularna oparta na zmodyfikowanej mechanice FATE.
Chwała Wszystkim Twórcom Gier!