Nadesłany w ramach akcji ChWTG! projekt frameworku uniwersalnej mechaniki wykorzystującej różnorodne kości, łatwej do rozbudowywania za pomocą gotowych modułów lub ad hoc. Gorąco zachęcam do komentowania.

Nazwa: Simulacrum
Link: quodmeturbat.blogspot.com – mój blog, gdzie zamierzam opublikować Simulacrum oraz przykładowe implementacje. Na razie tam nie ma o tym ani słowa (wszystko jest w wersjach roboczych).
Opis:
Mechanika Simulacrum jest w zamierzeniu uniwersalna. Przypomina coś, co w nomenklaturze programistycznej określane jest mianem frameworka: jest to rdzeń, który można obudować w niemal dowolny sposób, osiągając tym samym różne efekty. Główne założenia przyt projektowaniu były następujące:
– szybkość – choćby i kosztem realizmu,
– wewnętrzna spójność i prostota – choćby ostateczny efekt miał się wydawać ubogi,
– elastyczność – powinna dać się zaadoptować do możliwie dużej ilości settingów,
– ograniczenie liczby niezbędnych rekwizytów do minimum – żadnych worków kości, żadnych dodatkowych kart, czy znaczników,
– bajer – coś, co pomimo nieuniknionej surowości, będzie dawać fun; z tym było najtrudniej, ale chyba się udało.
Z powyższych założeń wynikają rozwiązania, które moim zdaniem pozwoliły osiągnąć cel, w tym:
– wykorzystanie całego spektrum kości, przy czym – co ważne – najczęściej do testu wystarcza jedna lub dwie kostki,
– mechanicznie uwzględniono moment, w którym gracz ma narracyjny wpływ na rezultat testowanej czynności,
– mechanika oparta na Simulacrum może być rozwijana „w locie” – bez większych zakłóceń wiele rzeczy można modyfikować i dodawać pomiędzy sesjami lub nawet w trakcie rozgrywki.
Język: polski
Forma wydania: publikacja na blogu
Termin wydania: 12.12.12
Autor:: dzemeuksis