(Wpis archiwalny z 22.03.11) Co się ma tłumaczyć się tłumaczy, co się ma pisać się pisze, a tymczasem dziś coś z zupełnie innej beczki.

1. Przygotowania
Gra przeznaczona jest dla kilku (3-5) osób, z których jedna pełnić będzie funkcję Moderatora, pozostali zaś Komentatorów. Oprócz graczy potrzebna będzie jeszcze zwykła talia kart (może być też wolsungowa).
Potasowana talia umieszczana jest w stosie na środku stołu, stos ten określany jest jako Komentarze. Obok powinno zostać pozostawione miejsce na dwa dodatkowe stosy tworzone podczas gry – Temat oraz Kosz.
Na początku gry każdy z Komentatorów bierze po 5 kart ze stosu Komentarzy.
2. Znaczenie kart
Karty rozpatrujemy jedynie według kolorów – czarne to mniej lub bardziej sensowny i zgodny z regulaminem komentarz, czerwone – to flamebit, obraza, spam czy cokolwiek innego, niepożądanego w serwisie.
Jokery mają specjalne działanie: mogą być zagrywane przez Komentatorów na Moderatora, którego w ten sposób obowiązki ITRL zmuszają do opuszczenia swojej najbliższej tury.
3. Start czyli Temat.
Aby zacząć zabawę potrzebny jest temat – wpis na blogu, który można by skomentować. Komentatorzy ustalają między sobą kto go popełni. Wybrana osoba opowiada co napisała, a następnie można już przejść do gracza po jej lewej stronie i zacząć właściwą grę.
4. Kolejność
Gra toczy się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Gdy przychodzi pora na Komentatora lub Moderatora, ten musi wykonać odpowiednią akcję.
5. Akcja Komentatora.
Komentator zagrywa dowolną ilość kart trzymanych na ręce, przy każdym mówiąc zdanie, dwa komentarza, który zamieszcza. Oczywiście komentarz musi odpowiadać kolorowi karty. Zagrane karty kładzione są rewersem do góry na szczycie stosu Tematu.
Po dodaniu komentarza Komentator dociąga dwie karty ze szczytu stosu Komentarzy.
Na koniec jeszcze przekłada bez oglądania jedną z kart ze szczytu stosu Komentarzy na stos Tematu. To komentarz jakiegoś innego użytkownika, którego i tak nikt nie czyta.
Na tym kończy się jego tura.
6. Akcja Moderatora
W swojej kolejce Moderator może albo zmoderować ilość ostatnich komentarzy ze stosu Tematu równą liczbie Komentatorówx2 (w takim przypadku przegląda karty i usuwa czerwone na stos Kosza), LUB po prostu skasować (przenieść na stos Kosza) liczba Komentatórówx3 ostatnie komentarze.
Na koniec akcji Moderator musi powiedzieć jakiej treści odmoderacyjny komentarz zamieszcza (nie kładzie jednak w związku z tym karty).
7. Koniec gry
Gra toczy się dopóki nie zostanie opróżniony stos Komentarzy. W momencie gdy ktoś weźmie ostatnią kartę z tego stosu, gra kończy się natychmiast. Temat spada z blogrolla i nie ma już sensu się nim zajmować.
8. Podlczanie punktów.
Moderator segreguje karty w stosie Tematu za każdą czarną (sensowny komentarz) licząc 1 punkt, a za każdą czerwoną odejmując 1. Tymczasem Komentatorzy liczą karty w Koszu. Każda usunięta czarna karta to kolejne -1 dla wyniku Moderatora.
Jeżeli uzyskany przez Moderatora wynik jest dodatni, wygrywa. Jeżeli ujemny – wygrywają Komentatorzy