Trwa 28 edycja Karnawału Blogowego – inicjatywy polegającej na pisaniu tekstów na wskazany przez prowadzącego edycję temat, oczywiście związany z grami fabularnymi.

W tym miesiącu opiekunem Karnawału jest Neurocide, prowadzący blog Rzut Krytyczny, a tematem „Rasa, rasy, rasizm” – szeroko rozumiana kwestia różnych ras i ich wzajemnych relacji w grach fabularnych.
Linki do swoich tekstów w ramach karnawału można tradycyjnie zgłaszać na blogu prowadziciela do końca miesiąca, czyli 29 lutego.